Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Otwarte drzwi w GOPS w Sorkwitach w ramach kampanii społecznej ,,Biała Wstążka”

W dniu 03 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 do 13.00 po raz pierwszy GOPS w Sorkwitach w ramach projektu socjalnego ,,Bardziej świadoma-jestem chroniona” przyłączył się do międzynarodowej kampanii społecznej ,,Biała Wstążka”.

Kampania ,,Białej Wstążki” jest największą na świecie kampanią mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim jest do nich skierowana. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn
w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie STOSOWAĆ, AKCEPTOWAĆ, MILCZEĆ na temat przemocy wobec kobiet.

Tegoroczna akcja trwała od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W dniu 03 grudnia 2016r. zostały zrealizowane następujące działania: dyżur koordynatora do spraw profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych; dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp. - dyskusja. Pracownicy socjalni uczestniczący w kampanii przypinali mieszkańcom Sorkwit białe wstążki oraz wręczali ulotkę ,,Stop przemocy wobec kobiet”.

Kampania w liczbach:

-          ilość osób odwiedzających GOPS podczas ,,Otwartch Drzwi” – 15 osób;

-          ilość przypiętych białych wstążek – 50 sztuk;

-          ilość rozdanych ulotek podczas ,,Otwartych Drzwi”  - 100 sztuk.
Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity