Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Odbiór drogi w gminie Sorkwity


W piątek 16 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy, który był jednoczesnym przekazaniem do eksploatacji fragmentu przebudowanego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu (odcinek w km 9+600 -10+673). Inwestycja swoim zakresem obejmowała odcinek drogi w miejscowości Zyndaki, gm. Sorkwity. Głównym inwestorem był Powiat Mrągowski przy współfinansowaniu gminy Sorkwity. Wykonawcą inwestycji była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

W odbiorze uczestniczyli: starosta Antoni Karaś, wicestarosta Magdalena Lewkowicz,
wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, radny powiatu mrągowskiego Bogdan Kossakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie i przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru Barbara Dadełło, radny gminy Sorkwity Łukasz Łuński wraz z sołtysem sołectwa Zyndaki Czesławem Chotkiewiczem, przedstawiciele Urzędy Gminy, a także mieszkańcy miejscowość Zyndaki.

W ramach realizacji inwestycji przeprowadzona została korekta geometrii drogi
z poszerzeniem wraz z budową kanalizacji deszczowej i elementów organizacji ruchu oraz zjazdami z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Wykonany również został chodnik
w miejscowości Zyndaki m.in. wzdłuż plaży wiejskiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 808 304,22 zł, w tym udział gminy w wysokości 147 000,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Na terenie Gminy Sorkwity jest to druga inwestycja drogowa z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwają prace związane z przebudową ulicy Jeziornej w miejscowości Warpuny.

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity