Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zyndakach!


Gmina Sorkwity rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji. Dnia 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zyndakach.

Umowę ze strony Gminy podpisał Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Łuciuk, a ze strony Wykonawcy Firmy Budowlana – Handel MK-BUD Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku – właściciel pan Mariusz Kosiński, na kwotę 2 666.000,00 zł brutto. Termin zakończenia budowy sali zgodnie z umową określony został na 30 kwietnia 2018 roku.

Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 700 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Przedmiotem umowy jest budowa sali gimnastycznej jako obiektu w postaci sali jednonawowej z centralnie zlokalizowanymi boiskami głównymi do gry oraz dwoma boiskami i trybunami. Sala gimnastyczna zostanie dobudowana do istniejącego budynku Zespołu Szkół i będzie powiązana funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły.

Realizacja inwestycji stanowi kolejny krok w systematycznym dążeniu do tworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sorkwity. Sala wybudowana przy Zespole Szkół w Zyndakach służyć będzie nie tylko młodzieży szkolnej, stanowić będzie również miejsce umożliwiające rozwój aktywności mieszkańców całej gminy. Powstanie nowoczesny w pełni wyposażony obiekt sportowy bez barier architektonicznych. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia w Zespole Szkół w Zyndakach. Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Uczniowie placówki będą mieli dostęp do sali gimnastycznej o każdej porze roku. Ponadto budowa sali gimnastycznej zwiększy popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy.

Konieczność budowy sali gimnastycznej w Zyndakach podnoszona była od wielu lat, głównie z uwagi na to, iż brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej powodował konieczność prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci na szkolnych korytarzach. Jednakże droga do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia nie była prosta. W pierwszej fazie obejmującej lata 2012-2013 opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenia na budowę. Następnie podjęto kwestię sfinansowania inwestycji. Nie małym wysiłkiem udało się uzyskać na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Najbardziej optymistyczną wiadomością, jaką przynosi kończący się 2016 rok, jest fakt, że roboty budowlane przy budowie oczekiwanej sali rozpoczną się już w najbliższym czasie.

 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity