Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


21 grudnia obradowała Rada Gminy w Sorkwitach.

W świątecznej atmosferze przewodnicząca Rady Gminy Mariola Plichta przywitała zaproszonych gości, sołtysów, radnych. Zapoznała obecnych z porządkiem obrad. Tradycyjnie na początku Wójt Gminy  Sorkwity Józef Maciejewski złożył podziękowania, oraz wręczył list gratulacyjny dla sołectwa Choszczewo, które po raz kolejny zajęło wysokie miejsce w konkursie na „Eko Sołectwo”,  przy aplauzie zebranych, list odebrała główna inspiratorka tego sukcesu sołtys pani Dagmar Zajko.

Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji planu, którego punktem najważniejszym było uchwalenie budżetu Gminy Sorkwity na 2017 rok. Budżet ten został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie budżetu jest dowodem, że został przygotowany perfekcyjnie w trosce o najistotniejsze potrzeby mieszkańców naszej pięknej Gminy Sorkwity.

Wójt podziękował radnym za jednomyślne przyjęcie budżetu, podziękował autorce tego ambitnego przedsięwzięcia pani Skarbnik Annie Łuciuk.

Podziękował przy okazji wszystkim pracownikom za trud pracy w mijającym 2016 roku.

W kolejnym punkcie radni poruszali istotne potrzeby mieszkańców. Dotyczyły one jakości dróg, ich remontów, oraz innych problemów.

Punktem końcowym były życzenia świąteczne, kolęda w wykonaniu radnego Tadeusza Noska oraz wspólne dzielenie się opłatkiem.

Po obradach Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski zaprosił radnych, sołtysów, oraz pracowników biorących udział w obradach na świąteczny obiad.Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity