Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Obrady Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach.
20 grudnia obradował Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach.

W świątecznej atmosferze prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Józef Maciejewski ciepłymi słowami przywitał wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości, zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie mł. bryg. Jarosława Jakubika. W krótkich słowach podsumował kończący się rok, podkreślając sukcesy, których nie brakowało (wymiana wozów strażackich w Gizewie i Warpunach, zakupy sprzętu, szkolenia, kursy).

Z dużą troską pochylił się nad problemem pozyskiwania nowych zastępów strażaków. Nakreślił również plany na przyszłość.

Zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Jakubik przedstawił sytuację w powiecie, ilość interwencji, planowanych szkoleń, kursów, zakupów. Wysoko ocenił jednostki ratowniczo-gaśnicze z gminy Sorkwity działające w krajowym systemie ratowniczym.

Był czas na dyskusję, wszystko z troską o bezpieczeństwo mieszkańców.

Ostatnim punktem były życzenia świąteczne dla druhów i ich rodzin oraz dzielenie się białym opłatkiem.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity