Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty

14 lutego w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Sorkwitach odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicielek Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dyrektorami i nauczycielami  powiatu mrągowskiego, oraz przedstawicielami władz i rodzicami uczniów gminy Sorkwity.

Pierwsza część zebrania rozpoczęła się powitaniem gości przez panią dyrektor Hannę Fereniec oraz krótką prezentacją artystyczną uczniów szkoły podstawowej: piosenką i tańcem country – specjalnością naszych dzieci – oraz symbolicznym ,,Walentynkowym‘’ serduszkiem.

Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski zapoznał zebranych ze specyfiką Gminy Sorkwity i przekazał informacje na temat tutejszych szkół.

Pani wizytator Renata  Iłeczko  zaprezentowała harmonogram kolejnych etapów wdrażania reformy, przybliżyła nowe akty prawne i zmiany w organizacji szkół.  Na zakończenie części pierwszej spotkania pani dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki  Barbara Antczak przedstawiła wnioski z kontroli placówek w minionym roku.

W drugiej części goście z kuratorium poinformowali rodziców uczniów o zmianach czekających ich dzieci od września 2017 roku.

Spotkanie przebywało w atmosferze zainteresowania przyszłością szkoły i edukacji naszych dzieci.

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity