Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zakończona przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach


 

 

 

Z dumą informujemy, że Gmina Sorkwity zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jeziornej w Warpunach” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 14 marca 2017 r. ww. inwestycja została oddana do użytku. Wyłoniona w ramach przetargu firma – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie wykonała przebudowę ulicy Jeziornej w miejscowości Warpuny prowadzącej do ośrodka zdrowia oraz do plaży wiejskiej. Przed remontem ulica posiadała na części nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie, natomiast na pozostałem odcinku gruntową, bez wyznaczonych ciągów pieszych.

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka 220 m obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, wykonaniem wjazdów na posesję, schodów terenowych do posesji oraz budowie zatoki parkingowej, budowę kanalizacji deszczowej i układu skrzynek rozsączających do odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi.

Całkowita wartość inwestycji: 290.167,73 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 152.513,00.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity