Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


II Gminny Konkurs Języka Angielskiego
W dniu 22 marca 2017 r. odbył się w Warpunach II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkoły podstawowej w Warpunach, Sorkwitach oraz Choszczewie. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z pytań gramatycznych i leksykalnych w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4, 5 oraz 6.  Po zakończeniu pisania testu komisja przystąpiła do sprawdzania prac poszczególnych uczniów. Następnie  wyłoniono zwycięskie trójki uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz ucznia, który osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich piszących. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Patronat nad konkursem objęło Wydawnictwo Oxford, któremu podobnie jak nauczycielom języka angielskiego, którzy przygotowali uczniów do konkursu, należą się słowa podziękowania. Koordynatorem odpowiedzialnym za organizację i przebieg zawodów była nauczycielka języka angielskiego Kornelia Lemecha. Wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu należą się słowa podziękowania, a w szczególności Beacie Trzcińskiej za przygotowanie świetlicy wiejskiej do konkursu, Agnieszce Łosińskiej za przygotowanie dekoracji konkursowych oraz opiekunom grup szkolnych, tj. Krystianowi Bielakowi i Piotrowi Osmańskiemu.

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

Klasa 4

1 miejsce – Aniela Leśniak ( SP Warpuny)

2 miejsce – Aleksandra Zyśk (SP Sorkwity)

3 miejsce – Juliusz Olender ( SP Sorkwity)

 

Klasa 5

1 miejsce – Nadia Wywigacz (SP Warpuny)

2 miejsce – Maja Woźniel (SP Warpuny)

3 miejsce – Feliks Kondraciuk (SP Sorkwity)

 

Klasa 6

1 miejsce – Maria Kaczmarek  (SP Sorkwity)

2 miejsce – Julia Kaczmarczyk ( SP Warpuny)

3 miejsce – Alicja Bednarczyk  (SP Warpuny)

 

Tytuł najlepszego ucznia – Maria Kaczmarek (SP Sorkwity)

 

Wojtek SamborskiMenu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity