Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Native speaker
W ostatnim tygodniu marca, w Zespole Szkół w Warpunach gościem był Jeff Taylor,  native speaker, nauczyciel języka angielskiego i dyrektor jednej ze szkół językowych w Olsztynie, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych.  Spotkanie odbyło się w ramach realizacji dwóch projektów, w których biorą udział uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej (”English Club” - projekt finansowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”) oraz uczniowie klasy 3 gimnazjum (Youngster - projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej). Spotkanie składało się z dwóch części w trakcie których gość spotkania przedstawił prezentację związaną z historią, geografią i kulturą Stanów Zjednoczonych oraz opowiedział wiele ciekawych historii związanych z tym kręgiem kulturowym. Ponadto zostały przeprowadzone przez niego zajęcia lekcyjne, w których główny nacisk położono na rozwijanie i doskonalenie umiejętności konwersacji. Ostatnim elementem spotkania był występ wokalny, w którym zaprezentowali się zarówno uczniowie szkoły, wykonując piosenki anglojęzyczne, jak i zaproszony gość.

 

 

Wojtek SamborskiMenu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity