Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


"Ja i moja rodzina"


 

 

PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


,,Ja i moja rodzina”


Z posiedzenia Jury z dnia 30.05.2017r. dotyczącego konkursu plastycznego ,,Ja i moja rodzina” ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

1. Oceny prac konkursowych dokonało  Jury w składzie :

 • Bożena Rudnicka - przewodnicząca
 • Dorota Prill – członek
 • Anita Różycka - członek
 1. Komisja konkursowa przy ocenie prac wzięła udział pod uwagę: zgodność
  z tematem i celami konkursu; komunikatywność i wyraz przekazu  dla odbiorcy; znaczenie dla idei konkursu; estetyka i oryginalność pracy.
 2. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Szkoła Podstawowa klasa I-III

1. Alicja Cieśluk - Zespół Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach

2. Amelia Zembowska - Zespół Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach

2. Bartosz Puławski - Zespół Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach

3. Kacper Wyszyński – Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Choszczewie – Kornelia Jasiecka, Szymon Lisek, Jakub Sokół

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

1. Kinga Szczubełek – Zespół Szkół w Sorkwitach

2. Julia Nadrowska – Szkoła Podstawowa w Kozłowie

3. Jakub Gutowski - Zespół Szkół w Sorkwitach

3. Joanna Włodarczyk - Zespół Szkół w Sorkwitach

Wyróżnienia – Franciszek Krysiak - Zespół Szkół w Sorkwitach, Klaudia Żółtowska – Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Posiedzenie komisji oceniającej konkurs plastyczny zakończono dokumentując je niniejszym protokołem, podpisanym przez wszystkich jej członków.

 

PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO


,,Mój świat – moja rodzina”


Z posiedzenia Jury z dnia 30.05.2017r. dotyczącego konkursu literackiego ,,Mój świat – moja rodzina” ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

1. Oceny prac konkursowych dokonało  Jury w składzie :

 • Bożena Rudnicka - przewodnicząca
 • Dorota Prill – członek
 • Anita Różycka - członek
 1. Komisja konkursowa przy ocenie prac wzięła udział pod uwagę: zgodność
  z tematem i celami konkursu; komunikatywność i wyraz przekazu  dla odbiorcy; znaczenie dla idei konkursu; estetyka i oryginalność pracy.
 2. Jury postanowiło przyznać następując miejsca:

I miejsce – Kinga Bakuła – Zespół Szkół w Sorkwitach

Posiedzenie komisji oceniającej konkurs literacki zakończono dokumentując je niniejszym protokołem, podpisanym przez wszystkich jej członków.

 

Nagrody dla laureatów konkursu zostaną rozdane w dniu 03.06.2017r. podczas Festynu Rodzinnego w Sorkwitach w ramach Gminnych Dni Rodziny.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity