Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zawody Sportowo-Pożarnicze


24 czerwca, Gizewo Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jak zawsze w tym uroczym, gościnnym sołectwie przygotowano wymagający tor przeszkód oraz zaplecze logistyczne.

Uroczysta zbiórka przybyłych strażaków razem z drużynami młodzieżowymi. Dowódca uroczystości dh Paweł Rolnik złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach dh Józefowi Maciejewskiemu. Po przeglądzie pododdziałów, wciągnięciu flagi związkowej na maszt i odegraniu hymnu strażackiego dh prezes przywitał strażaków, ich rodziny, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych mieszkańców gminy Sorkwity. Przedstawił krótki rys historyczny rozwoju OSP na Warmii i Mazurach. Tradycyjnie wspomniał wszystkich, którzy ją tworzyli, ze smutkiem wymienił tych, którzy odeszli na wieczna strażacką służbę.

Prezes przedstawił komisję sędziowską z PSP w Mrągowie: Sędzia Główny mł. kapitan Kamil Golon, oraz komisja w składzie: asp. Artur Reginia, mł. ogniomistrz Sławomir Śniadach, Anna Kłak. Zaprosił do odmówienia modlitwy za strażaków i ich rodziny. Modlitwę prowadził przy ołtarzu polowym ks. dr Rajmund Jodko.

Po części oficjalnej drużyny z Rybna, Warpun i Gizewa przystąpiły do rywalizacji. Przed nimi wystąpiły MDP z Sorkwit i Gizewa. Walka była niezwykle wyrównana, różnice sekundowe.

W przerwach można było uzupełniać kalorie, oraz gasić pragnienie.

Bogaty stół z własnymi wypiekami, doskonałym smalcem, kiełbaskami z ogniska i grilla, kawa, herbata – to wszystko było dziełem gościnnych mieszkańców sołectwa Gizewo. Tradycyjna grochówka strażacka, jak co roku cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Po ostatecznych podliczeniach obu konkurencji, komisja sędziowska odczytała wyniki.

 

MDP:

I miejsce – Sorkwity

II miejsce- Gizewo

Drużyny OSP:

I miejsce – Rybno

II miejsce – Gizewo

III miejsce – Warpuny

 

Wszystkim drużynom Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach dh Józef Maciejewski wraz z z-cą komendanta PSP w Mrągowie bryg. Jarosławem Jakubikiem wręczyli dostojne puchary, statuetki i dyplomy.

Ostatnim punktem była zabawa strażacka, na której w rodzinnej atmosferze można było kontynuować niekończące się rozmowy, bawić się przy muzyce, biesiadować przy gościnnym stole.

Prezes OSP Gizewo dh Sylwester Książkiewicz dziękuje mieszkańcom sołectwa oraz strażakom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity