Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że dostępne są wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenia/oświadczenia o dochodach za miesiąc lipiec 2017 r.

Wnioski z kompletem dokumentów będą przyjmowane w GOPS Sorkwity
do 25.08.2017 r.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity