Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Podpisanie umów o dofinansowanie na kolejne zadania inwestycyjne


PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE NA KOLEJNE ZADANIA INWESTYCYJNE W GMINIE SORKWITY

Dnia 20 lipca 2017 r. zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego na kolejne inwestycje na terenie Gminy Sorkwity.  Za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Mazurskie Morze” Gmina Sorkwity aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Remont i modernizacje świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi”.

 

Celem prac remontowych oraz modernizacyjnych świetlic jest podniesienie ich standardu w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej. Całkowite koszty operacji: 151.972,16 zł. Otrzymane dofinasowanie: 96.699,00 zł. Termin realizacji – do marca 2018 r.

 

Równocześnie umowę na dofinasowanie podpisało Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" na realizację inwestycji na terenie Gminy Sorkwity - na remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej. Cel operacji to podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi. Całkowite koszty operacji: 111.377,00 zł Otrzymane dofinasowanie: 111.377,00 zł. Termin realizacji – do marca 2018 r.

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity