Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 35-lecia pracy zawodowej


25 sierpnia 2017 r. Pani Anna Łuciuk, Skarbnik Gminy Sorkwity obchodziła jubileusz 35-lecia pracy zawodowej. Gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm złożył Jubilatce Wójt Gminy Sorkwity wraz z pracownikami. Wydarzenie to jest szczególnie podniosłe z uwagi na fakt, iż Pani Anna z trzydziestopięcioletniego stażu pracy, dwadzieścia osiem lat poświęciła pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań.

 

Życzymy naszej koleżance dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji nowych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do dumy i zadowolenia, niech będzie dodatkowym bodźcem do dalszego działania.

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity