Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 50-lecia Państwa Romaniuk


„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."

(Papież Jan Paweł II)

 

 

 

 

Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie dla Naszych Jubilatów Państwa Marii i Jerzego Romaniuk, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni Jubilaci na ślubnym kobiercu stanęli przed 50 laty. Na terenie gminy Sorkwity mieszkają od 1968 r. Państwo Romaniukowie prowadzą gospodarstwo rodzinne o specjalizacji produkcji mlecznej. Ich gospodarstwo jako wysokotowarowe należy do jednych z największych, nie tylko na terenie Gminy Sorkwity, ale również powiatu mrągowskiego. Pan Jerzy znany działacz społeczny był radnym Gminy Sorkwity przez trzy kadencje oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie. Pani Maria pracowała w świetlicy wiejskiej w Łężanach. Małżonkowie są dumnymi rodzicami 4 dzieci, doczekali się 5 wnucząt i to dzięki ich wysiłkom i miłości, w ich rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.

 

 


 

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity