Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zakończenie inwestycji pn. „Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie”


Gmina Sorkwity dnia 20 września 2017 r. zakończyła remont i modernizację drogi gminnej w Burszewie.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Burszewo, od skrzyżowania z drogą powiatową Mragowo – Wola, w kierunku miejscowości Widryny, stanowiącą dojazd do zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych. Wykonano 310 mb. nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm, po uprzednim ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Pobocze drogi wykonane zostało z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm. i szerokości 50 cm. Przed remontem droga posiadała nawierzchnię brukowcową oraz gruntową w bardzo złym stanie.

Na realizację ww. inwestycji Zarząd Województwa Warmińsko-mazurskiego przyznał z dochodów budżetu województwa, na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 70 000,00 zł. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 164 630,40 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Spółka z o. o.

Równocześnie z modernizacją drogi gminnej przeprowadzono przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ze środków pochodzących z budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity