Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Pierwsza pomoc przedmedyczna


W dniu 23.09.2017 r. w Szkole Podstawowej w Sorkwitach odbyło się szkolenie  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach nawiązał kontakt z firmą SEKA S.A. Oddział w Olsztynie, która realizuje projekt bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków ZUS.

Pracownicy socjalni GOPS pracując w terenie i stykając się z wieloma trudnymi sytuacjami zasygnalizowali potrzebę przeszkolenia w tym zakresie.

W związku z tym zorganizowali grupę 31 osób, które wzięły udział w szkoleniu:

  • GOPS – 6  osób,
  • Urząd Gminy  w Sorkwitach - 10 osób ,
  • Zakład Obsługi Szkół - 1 osoba,
  • GOK w Sorkwitach - 3 osoby,
  • Szkoła Podstawowa w Warpunach - 11 osób.

8 godzinne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pierwsza pomoc przedmedyczna) zawierało część teoretyczną i praktyczną. Każdy z uczestników szkolenia osobiście mógł doświadczyć trudu procedury resuscytacyjnej oraz poznać działanie przenośnego defibrylatora. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity