Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XXXII sesja Rady Gminy


29 września odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy. Przewodnicząca Rady pani Mariola Plichta w ciepłych słowach przywitała zaproszonych gości, radnych, sołtysów. Przedstawiła porządek obrad, który już na początku wzbudził wiele emocji.

Problem dotyczy naszej Szkoły Podstawowej w Warpunach, czy Zyndakach. Pomimo wielu wypowiedzi na dzień dzisiejszy pozostaje Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

Tradycyjnym miłym wydarzeniem było wręczenie listu gratulacyjnego Marzenie Kościelniak za zajęcie II miejsca w gronie 3,3 tys. zespołów konkursowych, w których skład weszło 70 tys. uczniów i nauczycieli. Wójt Gminy Sorkwity z prawdziwą dumą podkreślił ogromny sukces, który jest promocją Gminy Sorkwity.

Życzył, by to wielkie zwycięstwo było inspiracją dla innych szkół naszej gminy. Podejmowane uchwały dotyczyły spraw bieżących, przesunięć budżetowych.

Uchwalono regulamin korzystania ze świetlic sołeckich. W interpelacjach jak zawsze dominowały problemy dróg oraz te, zgłoszone przez radnych, które są istotne dla poszczególnych sołectw.

Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski przypomniał o spotkaniach, wydarzeniach, w których uczestniczył oraz decyzjach, które podjął dla dobra mieszkańców Gminy.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity