Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity


WÓJT GMINY SORKWITY


Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są nieruchomość gruntowe niezabudowane, położona w obrębie Warpuny

o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10.

o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,

o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,

o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,

o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,

o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.


Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

działki 198/10 - 37.140,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/11 - 38.260,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/12 - 39.920,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/14 - 37.330,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/13 - 33.600,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 197/31- 54.000 zł + podatek VAT 23 %PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36 oraz na stronie internetowej gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami /przetargi.Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

 

Działka nr 197/31

 

 

 

Działki nr 198

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity