Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Uroczyste pasowanie na ucznia


Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Sorkwitach

 

W dniu 8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sorkwitach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: pan Józef Maciejewski – wójt gminy Sorkwity, pani Małgorzata Tumińska – dyrektor Obsługi Szkół, pani Barbara Wiszniewska, pani Grażyna Turek z GOK Sorkwity, rodzice, dziadkowie, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska. Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Hanny Fereniec, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Skierowała również słowa do rodziców:

„(…) codziennie przytulajcie swoje dziecko, bo to unikalny skarb, którym obdarowało Was życie. Z naszej strony zawsze możecie liczyć na pomoc w realizacji Waszej rodzicielskiej misji wychowawczej (…)”.

Po kilku tygodniach przygotowań najmłodsi uczniowie pod opieką wychowawczyni D. Lasek oraz w asyście koleżanek i kolegów z klasy trzeciej, SU i kl. VI zaprezentowali program artystyczny. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na ucznia przez panią dyrektor symbolicznym ołówkiem. Po oficjalnej części ceremonii pierwszoklasiści otrzymali wiele serdecznych życzeń i upominków. Na koniec rodzice zaprosili gości i uczniów na wspaniały tort i słodki poczęstunek. Dla wszystkich był to dzień pełen wrażeń, wzruszeń i radości.

 

Autor: Ditgard Lasek

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity