Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


50 lat w związku małżeńskim


Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."(Papież Jan Paweł II) 

Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie dla Naszych Jubilatów Państwa Danuty i Jana Nowak oraz Haliny i Czesława Konopka ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski. Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki oraz księgę pamiątkową.

Dostojni Jubilaci Danuta i Jan Nowakowie na ślubnym kobiercu stanęli przed 50 laty, na terenie gminy Sorkwity mieszkają od 1971 r. Pani Danuta prowadziła sklep spożywczo-przemysłowy w Warpunach, pan Jan pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych z zamiłowania strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Warpunach. Małżonkowie są rodzicami dwójki dzieci oraz dumnymi dziadkami 3 wnucząt.

Drudzy Jubilaci Państwo Halina i Czesław Konopka na terenie gminy zamieszkują od 1970 r. prowadząc gospodarstwo rolne, pan Czesław prowadził rodzinną firmę transportowo-usługową, są dumnymi rodzicami 3 dzieci, dochowali się 6 wnucząt i to dzięki ich wysiłkom i miłości w ich rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przesyconej wspomnieniami wspólnie przeżytych lat.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity