Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Sesja rady gminy


22 grudnia po raz ostatni w tym roku obradowali radni na posiedzeniu Rady Gminy Sorkwity. Pomimo wielu różnych uchwał, od początku udzielał się świąteczny nastrój. Piękne stroiki, słodycze, owoce na stołach.

Otwierając sesję Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity Mariola Plichta przywitała zaproszonych gości, pracowników urzędu, sołtysów, radnych gminy Sorkwity. Zapoznała obecnych z porządkiem obrad i oddała głos wójtowi gminy Sorkwity Józefowi Maciejewskiemu, który tradycyjnie w tym uroczystym dniu wręczył podziękowania, oraz listy gratulacyjne za osiągnięcia, które są znakomitą promocją naszej pięknej gminy Sorkwity.

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali: Maria Kaczmarek, Kajetan Chotkiewicz, Dagmar Zajko.

Ważnym wydarzeniem było głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu na 2018 rok.

Budżet gminy został przyjęty jednogłośnie, to znaczy, że był przygotowany merytorycznie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Wspomniany świąteczny nastrój wyciszył głosy w interpelacjach, oraz wolnych wnioskach.

Wójt gminy Sorkwity podziękował radnym za uchwalony budżet. Złożył świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Sorkwity.

Zebrani przełamali opłatek składając sobie wzajemne życzenia.

 

 

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity