Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich


W sobotę 13 stycznia 2018 r. w sali gimnastycznej w Sorkwitach po raz piąty odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o ,,Złoty Hełm’’ Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach druha Józefa Maciejewskiego.

W turnieju wzięły udział dorosłe drużyny z OSP Rybno i OSP Gizewo, oraz drużyny młodzieżowe z Sorkwit, Rybna, Gizewa i dwie drużyny z Warpun.

Wszystkie spotkania to niezwykle wyrównane i pełne walki o każdą piłkę pojedynki, tak można scharakteryzować spotkania ,,każdy z każdym’’.

Nie było słabych zespołów, wszystkie walczyły o każdy punkt, o każdą wygraną, by wznieść puchar – ten najcenniejszy.

W przerwach na zawodników czekał bufet z zimnymi i gorącymi napojami. Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszył się bigos, dzieło niezawodnej pani Tereski ze szkolnej stołówki.

Czas podsumowania to radość i niedosyt, ale tak jest w sporcie, są zwycięzcy i ci, którzy byli blisko zwycięstwa.

W kategorii open: I miejsce zajęli strażacy z Rybna i to oni razem z prezesem Zygmuntem Dudą wznieśli ,,Złoty Hełm Prezesa’’, II miejsce i puchar zdobyła drużyna z Gizewa.

W kategorii drużyn młodzieżowych:

I miejsce – Sorkwity

III miejsce – Rybno

II miejsce – ex aequo  przypadło drużynom z Gizewa i Warpun I

IV miejsce – Warpuny II

Puchary, dyplomy, oraz upominki wręczyli: prezes ZOG ZOSP RP w Sorkwitach druh Józef Maciejewski, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh Paweł Rolnik, v-ce prezes ZOG ZOSP RP druh Zygmunt Duda.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, zapraszamy na kolejne turnieje.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity