Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


W Gizewie przekazanie świetlicy po remoncie.


W sobotę 20 stycznia w Gizewie odbyło się uroczyste przekazanie świetlicy po remoncie do użytku mieszkańcom. Dla strażaków przekazano nowoczesną motopompę.

Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Wójta Gminy Sorkwity Józefa Maciejewskiego, który przywitał mieszkańców, strażaków oraz zaproszonych gości.  Przypomniał historię świetlicy, tych którzy tworzyli początki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W swym wystąpieniu wskazał środki pozyskane na remont i modernizację OSP w Gizewie.

Dotacja dla Gminy Sorkwity ze środków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Łączny koszt zadania: 19 070,61 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gizewie uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 9 993,88 zł na termomodernizację budynku remizy obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych (docieplenie metodą lekką-mokrą).

Całkowita wartość inwestycji poniesiona przez OSP w Gizewie to brutto 12 492, 35 zł.

Remont i modernizacja świetlicy to z kolei wartość robót brutto 149 125,88zł.

Dofinansowanie wg wniosku o dofinansowanie: 63, 63%.

Dofinansowanie po przetargu: 53,47%.

Dofinansowanie z UE = 79 741 zł.

Środki własne: 69 384,88 zł.

W dalszym wystąpieniu wyróżnił „Statuetką Strażaka” ze strażackim podziękowaniem dla pani Anny Łuciuk, pani Marii Rolczyńskiej, pani Teresy Poważa-Jędrzejczyk.

Podziękowania wręczył dla zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie bryg. mgr  Jarosława Jakubika, oraz mł. kpt. mgr inż. poż. Kamila Golon. To dzięki działalności tych panów strażacy w Gminie Sorkwity mogą działać sprawniej i skuteczniej służyć mieszkańcom.

Wstęp otwarcia przeżyli wyróżnieni goście, oraz ks. prał. dr Rajmund Jodko, sołtys Małgorzata Leśniak, radny gminy Sorkwity Sylwester Książkiewicz oraz wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski.

Po uroczystym przecięciu wstęgi kultową modlitwę odmówił ks. prał. dr Rajmund Jodko, który poświęcił świetlicę, oraz motopompę.

Miłym akcentem był występ zespołu „Sukces”, który zaprezentował polskie kolędy, oraz kilka własnych piosenek. Pomimo młodego wieku artystów widać było pewność i profesjonalizm.

Nie odbyło się bez pokazu działania nowej motopompy ku radości zebranych mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych.

Pani sołtys przygotowała stół z polskim bigosem, fasolką oraz chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami, nie zabrakło polskich napojów, szampana i ogromnego wyboru wypieków.

Atmosfera była niezwykła, dyskusje, wspomnienia, jak zawsze miła integracja mieszkańców.

Dziękujemy radnemu gminy Sorkwity Sylwestrowi Książkiewiczowi za skuteczne działanie na rzecz remontu świetlicy, jak i pozyskanie motopompy.

Miło płynął czas w tym niezwykle gościnnym Gizewie.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity