Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Szkolenie na temat procedur zachowania się w przypadku znalezienia niewybuchów


Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu, niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników jednostek podległych i nadzorowanych oraz lokalnej społeczności w dniu 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Sorkwity odbyło się szkolenie, którego tematem byłyProcedury zachowania się w przypadku znalezienia niewybuchów”.

Szkolenie prowadzili podoficerowie Patrolu Rozminowania 15 Batalionu Saperów w Orzyszu: st. chor. sztab. Piotr Bartnik, mł. chor. Cezary Milewski, plut. Grzegorz Miłek, st. szer. Zbigniew Dymczyk, oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie st. asp. Piotr Obiedziński i asp. Łukasz Banaś.

Część teoretyczna zajęć miała na celu przekazanie uczestnikom szkolenia podstawowej wiedzy na temat przedmiotów niebezpiecznych, niewypałów, niewybuchów. Istotne było też uświadomienie słuchaczom zagrożenia, jakie niesie za sobą nieumiejętne obchodzenie się z tego typu przedmiotami a także procedur reagowania w podobnych przypadkach.

Część pokazowa zajęć miała na celu zaprezentowanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz sprzętu jakim dysponuje Patrol Rozminowania.

Na terenie Gminy Sorkwity szkolenia o podobnej tematyce odbyły się już w większości placówek szkolnych. Tym bardziej serdecznie dziękujemy dowódcy oraz kadrze 15 Batalionu Saperów w Orzyszu za poświęcony czas, troskę o bezpieczeństwo mieszkańców oraz profesjonalne przeprowadzenie szkoleń.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity