Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XXXVI Sesja Rady Gminy Sorkwity


Dnia 02 marca 2018 r. obradowała Rada Gminy w Sorkwitach. Jak zawsze na początku przewodnicząca Rady Gminy pani Mariola Plichta przywitała zaproszonych gości, jak i wszystkich obecnych. Tradycją jest, że wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski składa  podziękowania osobom zasłużonym, oraz tym, którzy swą pracą promują naszą piękną gminę Sorkwity. Podziękowania otrzymali: pani Bożena Szulc za pracę z młodzieżą w teatrzyku, który w tym roku zajął II miejsce w XXI Przeglądzie Jasełek w Kętrzynie, pani Małgorzata Gadomska za osiągnięcia matematyczne w konkursach wojewódzkich, oraz pomoc przy występie młodych artystów w Przeglądzie Jasełek, pani Marzena Kościelniak za ,,Choszczewskie Świetliki’’, które również swymi osiągnięciami tak pięknie promowały naszą gminę w Przeglądzie Jasełek w Kętrzynie.

Podziękowania za pozyskanie środków na modernizację biblioteki oraz utworzenie Izby Regionalnej w Rybnie, pozyskanie wsparcia finansowego na Festiwal Kultury Mazurskiej oraz całokształt działania i promowania Gminy Sorkwity otrzymali:  prezes stowarzyszenia kulturalnego ,,Bogactwo Mazur’’       w Sorkwitach pan Sławomir Stefaniak i wiceprezes pani Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska.

Wójt gminy Sorkwity złożył podziękowania Dowódcy 15 Batalionu Saperów w Orzyszu panu Robertowi  Kamińskiemu oraz komendantowi Powiatowej Policji w Mrągowie mł. insp. Andrzejowi Skoli za szkolenie i procedury zachowania się w przypadku znalezienia niewybuchu, co w wydatny sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Po części oficjalnej dalszy przebieg sesji był zgodny z porządkiem obrad. Były uchwały istotne dla mieszkańców, które przegłosowano jednogłośnie, co świadczy o merytorycznym ich przygotowaniu.

W interpelacjach oraz wolnych wnioskach było wiele pytań, wniosków mających na celu poprawę warunków życia, jak i usuwaniu niedociągnięć.  Do wszystkich bardzo rzeczowo i ze znajomością tematu odniósł się Józef Maciejewski wójt gminy Sorkwity. Sprawny przebieg sesji jest zawsze poprzedzany pracami w komisjach, gdzie radni wyjątkowo wnikliwie zapoznają się z propozycjami uchwał.

Pani Mariola Plichta przewodnicząca rady gminy podziękowała wszystkim obecnym kończąc obrady.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity