Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej Powiatu Mrągowskiego


W dniu 19 marca w sali obrad Urzędu Gminy Sorkwity odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Powiatu Magowskiego, na którym omówione zostały sprawy dotyczące stanu realizacji płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych za rok 2017 oraz zmiany w systemie płatności w roku 2018 zreferowane przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Mrągowie. Obecna na posiedzenie Pani Kierownik PZDR w Mrągowie poinformowała o tempie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w I i II kwartale bieżącego roku. Natomiast przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie przybliżył bieżącą sytuacje dotyczącą ASF i stwierdzonych ognisk ptasiej grypy oraz przedyskutowana została informacja dotyczącą zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników, którą przedstawił Kierownik PT KRUS w Mrągowie. Na zakończenie posiedzenia Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przedstawił bieżące działania zarządu.

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity