Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Przetarg na sprzedaż działek w Sorkwitach
WÓJT GMINY SORKWITY

 

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe:

 

1)zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 693 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 58.000 zł + podatek VAT 23 %

 

2)niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1019 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 64.000 zł + podatek VAT 23 %

3)niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 63.000 zł + podatek VAT 23 %.

4)niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/9.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 63.000 zł + podatek VAT 23 %.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.

 

Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnego.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 maja 2018 roku o godzinie 12.00

w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://bip.gminasorkwity.pl/169/Przetargi/

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity