Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Przetarg na sprzedaż działek w Warpunach
WÓJT GMINY SORKWITY


Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity

Przedmiotem przetargu są nieruchomość gruntowe niezabudowane, położona w obrębie Warpuny

o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10.

o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,

o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,

o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,

o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,

o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3 .

Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

działki 198/10 – 33.400,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/11 – 34.400,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/12 – 35.900,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/14 – 33.500,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 198/13 – 30.200,00 zł + podatek VAT 23 %

działki 197/31- 48.600,00 zł + podatek VAT 23 %PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07 maja 2018 roku o godzinie 13.00

w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36 oraz na stronie internetowej gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/169/Przetargi/

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity