Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Projekt w przedszkolu "SŁONECZKO" w Rozogach 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

MISTRZ – PRZEDSZKOLAK”

 

Nasze przedszkole informuje o realizacji od 1.04.2018 r. do 29.02.2020 r. projektu pt. „MISTRZ – PRZEDSZKOLAK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

 

 

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Rozogach „SŁONECZKO” porozumiewania się j. angielskim, kompetencji społecznych, kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości dzieci, a także umiejętności wychowawczych ich rodziców oraz kompetencji zawodowych nauczycieli.

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

1. Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się JĘZYKIEM ANGIELSKIM. Celem będzie nabycie znajomości podstawowych słówek i zwrotów w tym języku. Zakupiona zostanie tablica interaktywna, rzutnik, laptop, oprogramowanie do nauki języka angielskiego w przedszkolu.

2. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, inicjatywność oraz przedsiębiorczość, prowadzone będą metodą TOC i przy zastosowaniu TIK. Na potrzeby placówki zakupione zostaną magiczne dywany oraz tablety z dostępem do aplikacji „Tabletowe przedszkole”

  1. Prowadzone będą ZAJĘCIA TANECZNE – ZUMBA KIDS, dzięki którym dzieci będą się uspołeczniać. Zakupiona zostanie kolumna aktywna do odtwarzania muzyki.

  2. Prowadzone będą ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – RYTMIKA, które dynamizować będą rozwój dzieci i uspołeczniać. Zajęcia zaczną się od kształcenia podstawowych umiejętności muzycznych przy wykorzystaniu Bum Bum Rurek oraz oprogramowaniu tzw. „komputerowy dyrygent”.

  3. Prowadzone będą ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – TEATRALNE, które rozwijać będą kreatywność i inicjatywność. Zakupiona zostanie kolumna aktywna, mikrofony do prezentacji umiejętności, stroje do występów.

3. Szkolenie nauczycieli

4. Szkolenie rodziców

5. Wycieczki edukacyjne m. in. do Teatru Lalek, Parku Rozrywki Aktywnej oraz do ZOO w Gdańsku.
Niepubliczne Przedszkole w Rozogach „SŁONECZKO”

tel.: 601 432 818 Rozogi 18 11-731 Sorkwity

e -mail:przedszkolerozogi@wp.pl

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity