Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Uroczyste pasowanie na czytelnika


Dnia 25.04.2018 r. w bajkowym nastroju odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki. Scenerią była biblioteka Szkoły Podstawowej w Sorkwitach. Panie Hanna Bakuła - bibliotekarka szkolna i Grażyna Turek bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Sorkwitach zadbały o każdy szczegół.

Było piękne przedstawienie nawiązujące do poszanowania książek, oraz zachęcające do bogatych zbiorów biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Pasowania dokonał osobiście wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski, który wypowiadał słowa „Pasuję cię na czytelnika biblioteki”. Każdy nowy czytelnik otrzymał dyplom czytelnika, drobne prezenty oraz pamiątkowe zakładki. Ośmioro uczniów zasiliło grono czytelnicze.

Świadkami tej pięknej uroczystości była dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorkwitach pani Hanna Fereniec oraz uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity