Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Warsztaty szkolne ,,Jak wykonać ciekawą laurkę na Dzień Mamy i Dzień Taty”W dniu 25.05.2018 r. odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne, w których udział wzięli wszyscy uczniowie klas I-III. Dzieci przygotowały laurki na Dzień Mamy i Dzień Taty. Materiały potrzebne do wykonania tych prac zostały zakupione z otrzymanego funduszu przyznanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach. Nad całością czuwała Ditgard Lasek i Agata Danisz.

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity