Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Jubileusz 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Sorkwitach


„ Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”  [ Janusz Korczak]

 

W sobotę 2 czerwca Szkoła Podstawowa w Sorkwitach pod tym hasłem  obchodziła uroczysty jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Tego dnia odbyło się również uroczyste nadanie szkole imienia Janusza Korczaka połączone z rozwinięciem sztandaru oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi, a także posadzeniem dębu „Janusz” na pamiątkę jubileuszu oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Brata Alberta, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Po mszy absolwenci, nauczyciele, goście, rodzice i uczniowie przemaszerowali do budynku szkoły, by kontynuować uroczystości.

Część oficjalną akademii poprowadziły p. Barbara Rutkowska i p. Agnieszka Łosińska.

Piękna pieśń i polonez w wykonaniu ucz kl. III gimnazjum wprowadziły wszystkich w podniosły nastrój.

Jako pierwsza, serdecznie witając zaproszonych gości, wystąpiła dyrektor szkoły p. Hanna Fereniec. Odczytała fragmenty listów gratulacyjnych z Warmińsko–Mazurskiego Kuratorium Oświaty i od Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. W pełnym ciepłych słów przemówieniu zawarła wiele podziękowań i życzeń. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biskupcu, Hufca ZHP Mrągowo im. Janusza Korczaka, OSP w Sorkwitach, OSP w Rybnie, OSP w Warpunach i Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.

Po odśpiewaniu przez zgromadzonych hymnu państwowego nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej placówce. Przewodnicząca Rady Gminy pani Mariola Plichta odczytała uchwałę rady gminy w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka SP w Sorkwitach. Następnie przedstawiciele rady rodziców przekazali sztandar p. dyrektor, która z kolei powierzyła go społeczności szkolnej. Po dokonaniu prezentacji sztandaru przez panią Agnieszkę Nosek w obecności szanownych gości, przedstawiciele uczniów, nauczycieli, rodziców złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Tekst ślubowania odczytała przewodnicząca Komisji Oświaty pani Barbara Wiszniewska.

Po tym wzruszającym momencie nastąpiło wbijanie przez fundatorów symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru.

W czasie uroczystej akademii głos zabrali także zaproszeni goście, wśród nich wójt gminy Sorkwity pan Józef Maciejewski, starosta powiatu mrągowskiego pan Antoni Karaś. W imieniu dyrektorów SP w Sorkwitach przemówił pan Bogdan Kossakowski. Wystąpił również pan Marek Domin jako absolwent i jeden z fundatorów sztandaru. Spośród zaprzyjaźnionych placówek imienia Janusza Korczaka głos zabrały pani dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej z Biskupca i pani komendant ZHP z  Mrągowa.

Wszystkim zaproszonym szacownym gościom wręczono podziękowania i drobne pamiątkowe upominki. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących nauczycieli i pracowników.

Dopełnieniem jubileuszu szkoły było posadzenie dębu „Janusz” na skwerze przed szkołą i zamknięcie „Kapsuły Czasu” dla następnych pokoleń.

Nie zabrakło też słodkiego akcentu - jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości.

 

Galę jubileuszową zakończyła uczniowska inscenizacja. Widzowie mieli okazję przenieść się wehikułem czasu w minione lata i poczuć atmosferę nauki, pracy i zabawy z tamtych lat, w czym pomagały charakterystyczne akcenty muzyczne i taneczne. Mały recital zaprezentowali absolwentka szkoły pani Paulina Sobiech i jej nauczyciel pan Jan Zborowski.  Po tak wspaniałych i urozmaiconych występach, zaproszeni goście mogli zwiedzać szkołę oraz porozmawiać w zaimprowizowanych kawiarenkach z nauczycielami, kolegami, przyjaciółmi i pracownikami szkoły.

Można było wpisać się do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć wystawę zdjęć i archiwalia. Postać patrona zaprezentowana była na przygotowanej wystawie.

W czasie uroczystości można było nabyć pamiątkowe gadżety: płytę z prezentacją dotyczącą historii szkoły, pamiątkowy kubek i wygrawerowany na tę szczególną okoliczność długopis. Każdy opuszczający akademię mógł zabrać ze sobą wydane z okazji jubileuszu  „Wspomnienia absolwentów” rocznik 1954-1957, które zebrały panie Maria Gałązka i Marita Makarewicz.

 

Uroczystość Jubileuszowa była okazją do wielu spotkań, wzruszeń, wspomnień i uśmiechów. Wszystkim gościom, absolwentom, organizatorom i darczyńcom dziękujemy!

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity