Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Warpunach


16 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy naszej szkole. Punktualnie o 11 rozpoczęła się uroczystość z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Gustaw Marek Brzezin – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Julian Osiecki – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan dr Stanisław Bułajewski – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Antoni Karaś - starosta Powiatu Mrągowskiego, pan Bogdan Kossakowski – radny Powiatu Mrągowskiego, pani Renata Iłeczko – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ksiądz prałat dr. Rajmund Jodko – proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Warpunach, ksiądz Jarosław Kupryjaniuk – proboszcz Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, st. aspirant, pan Piotr Obiedziński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, pan Marcin Hińko – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mrągowo, brygadier pan Jarosław Jakubik – zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pan Mariusz Kosiński – prezes firmy MK-BUD, wykonawca inwestycji. Ponadto przybyli radni samorządu lokalnego, sołtysowie z terenu gminy Sorkwity oraz pracownicy UG w Sorkwitach.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym w obecności 4 pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Warpunach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Janusza Korczaka w Mrągowie, Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.

Jako pierwszy przemówienie wygłosił wójt Gminy Sorkwity, pan Józef Maciejewski, który omówił szczegółowo przebieg inwestycji, przypomniał historię powstania sali oraz podkreślił jej znaczenie dla uczniów i mieszkańców. W trakcie przemówienia zaprezentowane zostały slajdy z przebiegu powstawania sali.

W dalszej części nastąpiło przecięcie wstęgi symbolizującej otwarcie obiektu. Pan wójt wręczył też podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces powstawania sali gimnastycznej, podkreślając ich wydatną pomoc i życzliwość. Podziękowania otrzymali obecni na uroczystości:

Pan Gustaw Marek Brzezin

Pan dr Stanisław Bułajewski

Pani Anna Łuciuk

Pani Teresa Poważa-Jędrzejczyk

Pan Mariusz Kosiński


Następnie ks. dr Rajmund Jodko oraz ks. Jarosław Kupryjaniuk poświęcili obiekt.

Zaproszeni goście również składali podziękowania i gratulowali, istotnej dla społeczności lokalnej, inwestycji. Panowie: Gustaw Marek Brzezin, Stanisław Bułajewski, Julian Osiecki, Antoni Karaś, Bogdan Kossakowski przekazali gratulacje i ofiarowali w prezencie piłki dla uczniów. Podziękowania za dobrą współpracę w trakcie realizacji obiektu złożył też pan Mariusz Kosiński, właściciel firmy realizującej obiekt. Gratulacje w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty złożyła pani Renata Iłeczko. Pan Cezary Piotrowski – prezes LZS „Fala Warpuny”, podziękował panu wójtowi Józefowi Maciejewskiemu, wręczając koszulkę z symbolami drużyny piłkarskiej i jego nazwiskiem.

Na zakończenie pan wójt przekazał symboliczne klucze do obiektu pani dyrektor Beacie Gołębickiej i przedstawicielom uczniów. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę podczas procesu budowy sali.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadzili uczniowie: Dawid Rzemieniecki oraz Zuzanna Cekała. Fragmentami poezji i scenkami aktorskimi uczniowie uświetnili moment otwarcia. Uczennice wykonały układy taneczne. Odbyły się tez pokazy żonglowania piłką, rzutów do kosza, odbijania piłki siatkowej, gimnastyki artystycznej.

Później uczniowie, rodzice i nauczyciele rozegrali mecz siatkówki. Zaś po meczu rozpoczęły spontaniczne tańce obecnych gości, które prowadziła Gabriela Mirota oraz pokaz zumby.

Do dyspozycji gości pozostawała kawiarenka, a dla ceniących sobie atmosferę piknikową była grochówka i kiełbaski serwowane na boisku przy szkole.

Dyrektor szkoły szczególnie dziękuje wszystkim pracownikom, uczniom oraz rodzicom za wkład w realizację oprawy uroczystości.

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity