Kontrast: Czcionka:A A A
Mieszkańcy


Liczba mieszkańców w Gminie Sorkwity stan na dzień 01.11.2012r. Wynosi 4827 osób.Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity