Kontrast: Czcionka:A A A
OSP Gizewo


Jednostka OSP w Gizewie powstała w latach 1945-1950. Jest jednostką typu S-1 posiadającą na wyposażeniu średni samochód gaśniczy. Rejonem działania jednostki jest Gmina Sorkwity. Zarejestrowana w KRS jako stowarzyszenie.

 

Władze:

Prezes: Sylwester Książkiewicz

Naczelnik: Adam Smok

 

Dane:

Gizewo 4

11-731 Sorkwity

NIP:7422088297

REGON:511366487

KRS:173970

 

Wyposażenie:

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity