Kontrast: Czcionka:A A A
OSP Rybno


Jednostka OSP w Rybnie rozpoczęła swoją działalność w 1945 r. tuż po zakończeniu działań wojennych. Opierała się głównie na mieszkańcach wsi Rybno i Kozłowo. W 1964 r. jednostka włączona została w struktury PGR Rybno i stała się jednostką zakładową. Od 1996 r. stała się ponownie Ochotniczą Strażą Pożarną zarejestrowaną jako stowarzyszenie. Od 2000 r. siedzibą jednostki jest nowa remiza. Od 2005 r. jednostka należy do KSRG.

 

Jednostka posiada sztandar od 2005 r.


Władze:

Prezes: Zygmunt Duda

Naczelnik: Andrzej Nalazek

 

Dane:

Rybno ul. Długa 17 B
11-731 Sorkwity

NIP:7422076992

REGON:511364070

KRS:12050

 

Konto:
Bank Spółdzielczy Mrągowo
35 8848 0008 0008 7447 2000 0001

 

Jednostka OSP Rybno dysponuje dwoma samochodami:

- lekki samochód do ratownictwa drogowego Ford TRANSIT;

- średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault S 170 4x4 GBA 3/16.

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity