Kontrast: Czcionka:A A A
Punkt Informacji Turystycznej


Gminny Ośrodek Kultury prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Sorkwitach przy ulicach:

 

ul. Olsztyńska 21A

ul. Szkolna 18

11-731 Sorkwity

tel. (89) 7428125

tel./fax (89) 7428040

e - mail:gok.sorkwity@poczta.wp.pl

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity