Kontrast: Czcionka:A A A
Rada Gminy


1.

Mariola Plichta - Przewodnicząca

2.

Piotrowski Cezary
I Wiceprzewodniczący

3.

Król Mirosława
II Wiceprzewodniczący

4.

Duda Zygmunt

5.

Gałązka Maria

6.

Gałka Justyna

7.

Kozak-Ławińska Danuta

8.

Krysiak Marcin

9.

Książkiewicz Sylwester

10.

Łukaszuk Janina

11.

Ochnik Stanisław

12.

Świniarska Zuzanna

13.

Warmiński Roman

14.

Zembowski Manfred

15.

Zmitrowicz-Wiszniewska Barbara

 

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity

Mariola Plichta

tel. (89) 742-85-34
e-mail: rada.sorkwity@mragowo.net
Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity