Kontrast: Czcionka:A A A
Rada Gminy


1.

Mariola Plichta - Przewodnicząca

2.

Gwara Marek - Wiceprzewodniczący

3.

Deptuła Kazimierz

4.

Duda Zygmunt

5.

Gorzki Tadeusz

6.

Kaczmarczyk Iwona

7.

Kordal Marianna

8.

Kozak-Ławińska Danuta

9.

Książkiewicz Sylwester

10.

Łuciuk Włodzimierz

11.

Łuński Łukasz

12.

Malewski Sławomir

13.

Nosek Tadeusz

14.

Zembowski Manfred

15.

Zmitrowicz-Wiszniewska Barbara

 

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity

Mariola Plichta

tel. (89) 742-85-34
e-mail: rada.sorkwity@mragowo.net
Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity