Kontrast: Czcionka:A A A




Skarbnik



 

Anna Łuciuk


Kierownik Referatu Planowania i Finansów

tel. 89 742 80 53
e-mail: skarbnik.sorkwity@mragowo.net









Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity