Kontrast: Czcionka:A A A
Urząd Gminy


 

 

 

Urząd Gminy Sorkwity

Ul. Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity
tel. (89) 742-81-79 (centrala)
fax (89) 742-85-30
e-mail: sorkwity.gmina@mragowo.net

 

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, o/Mrągowo
43 9350 0001 0216 5293 2072 0001


Urząd czynny w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15

 

Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Sorkwitach

Aleksandra Nowotka – księgowość budżetowa

Irena Karczewska - księgowość budżetowa

tel. 89 742 85 29

ksiegowosc.sorkwity@mragowo.net

Dorota Makulec – wymiar podatku

tel. 89 742 85 29

podatki.sorkwity@mragowo.net

Adela Piotrowska – księgowość podatkowa

tel. 89 742 85 31

Bogumiła Rapacka – kasa

tel. 89 -742 – 81 – 88

kasa.sorkwity@mragowo.net

tel. 89 742-85-36

grunty.sorkwity@mragowo.net

 

Sylwia Cesarek - Ochrona Środowiska

Ewa Połomka - Gospodarka Odpadami

tel. 89 742-85-33

gbs.sorkwity@mragowo.net

go.sorkwity@mragowo.net

 

Budownictwo

Teresa Poważa-Jędrzejczyk

bud.sorkwity@mragowo.net

Lidia Świder

planowanie.sorkwity@mragowo.net

tel. 89 742-85-37

 

 

Beata Ślęzak - Kierownik

 

 

Kontakt

 

Sekretariat - centrala

(89) 742-81-79

Faks

(89) 742-85-30

Wójt

(89) 742-81-60

Sekretarz

(89) 742-81-70

Skarbnik

(89) 742-80-53

Księgowość

(89) 742-85-29

Podatki

(89) 742-85-31

Kasa

(89) 742-81-88

USC, Ewidencja Ludności

(89) 742-85-32

Rolnictwo, gospodarka gruntami, ochrona środowiska, gospodarka odpadami

(89) 742-85-33

Rada Gminy, Działalność Gospodarcza, Informacja Niejawna

(89) 742-85-34

Informatyk

(89) 742-85-35

Kierownik Referatu RBG

(89) 742-85-36

Budownictwo

(89) 742-85-37

 

 

Schemat Organizacyjny - pobierz PDF !

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity