Kontrast: Czcionka:A A A
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach


Adres:

Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A

tel. (089) 742-85-41 - dyrektor
tel. (089) 742-85-42 - główna księgowa
tel. (089) 742-85-43 - pracownicy administracyjni

Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach - jednostka budżetowa utworzona z dniem 1 stycznia 1996 r. Uchwałą Nr XI/56/95 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 29 września 1995 r. Działa na podstawie statutu. Siedziba ZOS mieści się w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój 12

Zakładem kieruje i reprezentuje na zewnątrz


Dyrektor mgr Małgorzata Tumińska

 

 

Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach swoją działalnością obejmuje:

ul. Szkolna 17B, 11 – 731 Sorkwity

Zyndaki 2, 11 – 731 Sorkwity

 

Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach wykonuje zadania w zakresie oświaty przekazane do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity